Gustav Bard

Investeringsteamet

Gustav var tidigare VD för 3i Nordic, där han byggde upp och ledde investeringsverksamheten mellan 2001-2010. Han var även ordförande för 3i Nordic 2010-2011. Under sin tid på 3i var Gustav medlem av 3i’s globala investeringskommitté från 2006-2011 och medlem av Buyout Leadership team från 2002-2011. Dessförinnan arbetade Gustav på börsnoterade investmentbolaget Atle där han ansvarade för 16 portföljbolag. Gustav har även arbetat på McKinsey & Company.

Totalt har Gustav 15 uppdrag som styrelseledamot bakom sig, däribland Coor Service Management och Gant.

Utbildning:
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm / HEC, Paris