Adelis som ägare

Så här arbetar vi

Vi säkerställer att det finns en tydlig intressegemenskap mellan bolagets ledning, styrelse och ägare. Tillsammans med ledning och styrelse arbetar vi fram en plan för värdeskapande och en långsiktig road map för bolaget. Vi är tydliga med att det är ledningens ansvar att genomföra planerna. Adelis bidrar genom styrelsearbete och deltagande i specifika projekt.

Adelis är en kapitalstark och erfaren ägare som kan bidra med såväl finansiella resurser som industriell kompetens för att utveckla ett bolag på ett optimalt sätt. Vi ser långsiktigt på våra investeringar och strävar efter att hitta den mest framgångsrika modellen för värdeskapande i varje situation.

Vi drivs av sunda värderingar och principer. Entreprenörskap, kreativitet, integritet, ödmjukhet och lagarbete är en självklar del av vårt DNA och reflekteras i vårt samarbete med de bolag vi investerar i.

Våra investeringar görs av det svenska aktiebolaget Adelis Equity Partners Fund I AB. Hela Adelis struktur är en så kallad onshore lösning med svensk hemvist.