Vår samlade erfarenhet

En solid grund

Vårt team skapades med ett starkt fokus på entreprenörskap, lagarbete, erfarenhet och kreativitet. Våra medarbetare har med sig unika och värdefulla erfarenheter från ett stort antal företagssegment och har sammantaget mer än 100 års erfarenhet av företagsförvärv. Flera av oss har dessutom erfarenhet av att leda och bygga upp framgångsrika investeringsverksamheter från grunden. Totalt har vi gjort över 60 företagsförvärv och varit aktiva i 60 bolagsstyrelser. Utöver vår egen erfarenhet har vi tillgång till ett nätverk av branschkunniga experter som ger oss ytterligare djup och bredd i vårt arbete med att utveckla bolagen.