Våra investerare

Bred och långsiktig investerarbas

Våra investerare utgörs huvudsakligen av pensionsfonder, livförsäkringsbolag och stiftelser i Europa och Nordamerika. Merparten investerar direkt i Adelis, andra indirekt via så kallade fund-of-funds. En sjättedel av Adelis kapital kommer från nordiska investerare, huvudsakligen pensionsfonder och livförsäkringsbolag.

Graf-investerare
Geografisk-fordelning-sv