Finlands ledande leverantör av molntjänster
Valtti Kumppanit
Valtti Kumppanit
Investeringsår:2018
Sektor:IT/Tjänstebolag
Land:Finland
Omsättning:EUR 21 miljoner
Antal anställda:80

Valtti Kumppanit är en leverantör av IT-infrastruktur- och molntjänster riktade till medelstora bolag. Lokal kundservice är grunden för bolagets samtliga verksamheter. Bolaget omsätter omkring EUR 21 miljoner, driver två moderna datacenter i Helsingforsregionen och anställer omkring 80 IT experter. För mer information se www.valtti.com.

Pressmeddelanden