Världens största tillverkare av certifierade hygieniska maskinskor
NGI A/S
NGI
Investeringsår:2014
Sektor:Nischade industribolag
Land:Danmark
Omsättning:DKK 200 miljoner
Antal anställda:100

NGI A/S (grundat 1991) är världens största tillverkare av certifierade hygieniska maskinskor. Verksamheten har en marknadsledande position globalt och exporterar till över 50 länder i hela världen. Produkterna utvecklas, tillverkas och säljs direkt från bolagets huvudkontor i Danmark. NGI har också ett dotterbolag i USA samt försäljningskontor i Spanien och Italien. Bolaget har stort fokus på kundrådgivning, effektiv produktion och korta leveranstider internationellt. Därutöver fokuserar verksamheten på kontinuerlig produktinnovation och har åtskilliga patent och designrättigheter avseende nya och innovativa hygieniska nivåutjämningssystem. NGI har under flera år i rad åstadkommit tvåsiffrig försäljningstillväxt och är idag en föredragen leverantör och rådgivare till ett stort antal globala varumärkesägare. NGI erhöll den danska affärstidningen Børsens Gazelle Award och det danska patentverkets innovationspris 2013. Se www.NGI.dk för ytterligare information.