Helhetsleverantör av tjänster inom fakturans livscykel
Ropo Capital
Ropo Capital
Investeringsår:2019
Sektor:Tjänstebolag
Land:Finland
Omsättning:EUR 43 miljoner
Antal anställda:180

Ropo Capital är en ledande finsk leverantör av tjänster inom fakturans livscykel och en teknologisk föregångare i branschen. Ropo Capitals affärsmodell bygger på digitalisering och omfattande automation. Den proprietära Ropo24 mjukvaruplattformen har utvecklats för att kunna automatisera och standardisera faktureringsprocesser, minimera manuella arbetsmoment, förbättra faktureringsrapporteringen och kundupplevelsen. Ropo Capital omsatte ca EUR 43 miljoner år 2018 och dess tjänster används av omkring 8000 företag i Finland. Bolaget har 180 anställda i Kuopio, Borgå och huvudstadsregionen. För mer information se www.ropocapital.fi.