Helhetsleverantör av tjänster inom fakturans livscykel
Ropo Capital
investment_robo_capital
Ropo Capital
Investeringsår:2019
Sektor:Tjänstebolag
Land:Finland
Omsättning:EUR 57 miljoner
Antal anställda:250

Ropo Capital är en ledande finsk leverantör av tjänster inom fakturans livscykel och en teknologisk föregångare i branschen. Ropo Capitals affärsmodell bygger på digitalisering och omfattande automation. Den proprietära Ropo24 mjukvaruplattformen har utvecklats för att kunna automatisera och standardisera faktureringsprocesser, minimera manuella arbetsmoment, förbättra faktureringsrapporteringen och kundupplevelsen. Ropo Capital omsatte ca EUR 43 miljoner år 2018 och dess tjänster används av omkring 8000 företag i Finland och Sverige. Bolaget har 250 anställda i Finland och Sverige. För mer information se www.ropocapital.fi.