Investeringsfokus

Bolag som attraherar oss

Vi investerar i nordiska bolag med stor utvecklings- och värdeskapandepotential. Med det menar vi att bolaget verkar i en bransch där det finns tillväxtmöjligheter, organiskt eller genom förvärv, eller att värde kan skapas genom verksamhetsförbättringar eller strategisk ompositionering. Vi tar oss gärna an komplexa förvärvs- eller ägarsituationer där vår omfattande investeringserfarenhet kommer till sin rätt.

Bolagen kan vara privatägda eller delar av större koncerner. De omsätter typiskt mellan 250 miljoner och 3 miljarder kronor (bolagsvärden upp till 2 miljarder kr) och är sannolikt verksamma inom någon av de branscher vi fokuserar på:

  • Affärs- och IT-tjänster
  • Nischade industribolag
  • Konsumentprodukter
  • Hälsa och medicinteknik