Investeringsfokus

Bedrifter som tiltrekker oss

Vi investerer i nordiske selskaper med et stort potensiale for utvikling og verdiskaping. Med dette mener vi at selskapet befinner seg i en bransje hvor det er gode muligheter for vekst – organisk eller gjennom oppkjøp – eller at verdi kan skapes gjennom selskapsforbedringer eller strategiske endringer. Vi bistår gjerne i komplekse oppkjøps- eller eiersituasjoner – det er her vår omfattende investeringserfaring kommer til sin rett.

Selskapene kan være privateid eller deler av et større konsern. De omsetter typisk for mellom 250 millioner og 3 milliarder kroner (selskapsverdi opp til 2 milliarder kroner), og er aktive i en av bransjene vi fokuserer på:

• Tjeneste og IT-selskaper
• Nisjede industriselskaper
• Konsumentprodukter
• Helse og medisinteknikk