Clara Edström

Executive Assistant

Clara kommer närmast från Qapital i Stockholm, där arbetade hon som Office Manager och Accounting Assistant.