Joel Russ

Investeringsteamet

Joel var tidigare partner på det amerikanska riskkapitalbolaget Audax där han deltog i dess framgångsrika uppbyggnad som gjorde Audax till en eftertraktad partner till företagsledningar i amerikanska medelstora bolag, samt till en av världens mest aktiva riskkapitalbolag. Joel arbetade på Audax i Boston från 2000 till 2010. Han har också varit VD för tre mindre företag och arbetat som investment banker med fokus på teknologisektorn samt i en venture capital-fond med teknologiinriktning.

Joel har erfarenhet från 27 bolagsuppköp och mer än 75 tilläggsförvärv samt har suttit i 26 bolagsstyrelser. För närvarande är han styrelseledamot i Kanari, Axentia, Valtti, Hantverksdata, Søgemedier och Nordentic. Han har även varit styrelseledamot i IT Relation, Logent och AddPro.