Steffen Thomsen

Investeringsteamet

Steffen var tidigare partner på 3i Nordic, där han var ansvarig för buyout-verksamheten i Danmark. Steffen kom till 3i under 2001 och var Head of European Private Equity Portfolio mellan åren 2010-2012. Steffen har även arbetat på corporate finance-teamet på Deloitte & Touche i London och Köpenhamn. Steffen är också en auktoriserad revisor.

Under sin tid med 3i var Steffen styresledamot i Damcos och Scandlines, samt interim CFO i tre portföljbolag. För närvarande är han styrelseledamot i Mobilhouse och SSI Diagnostica och var tidigare ordförande för NGI.

Utbildning:
MSc, Copenhagen Business School