Hantverksdata stärker sin ägarstruktur för snabbare expansion. Adelis ny majoritetsägare.

kategorier: