Vi er Adelis Equity Partners

En aktiv partner for ledelse og ejere
Gruppbild Adelis

Adelis Equity Partners blev etableret i 2012 med målet om at blive den førende kapitalfond med fokus på investeringer i mellemstore virksomheder i Norden. Som ejere er vi kompetente, aktive, transparente og lydhøre over for de specifikke forudsætninger, der er i de virksomheder, vi investerer i. Vores navn stammer fra det latinske audax (modig) og fidelis (tro). I den germanske sprogstamme kan det også betyde ædel. Navnet symboliserer vores holdninger og afspejles i vores arbejde.

Adelis Equity Partners i korte træk:

  • 19 medarbejdere
  • Nordisk investeringsmandat
  • Beliggende i Stockholm med kontor i København
  • Investerer i mellemstore virksomheder
  • Bredt branchefokus
  • €1 milliard under forvaltning

Adelis som ejer

Sådan arbejder vi

Vi sikrer, at der er et klart interessefællesskab mellem virksomhedens ledelse, bestyrelse og ejere. Sammen med ledelsen og bestyrelsen udarbejder vi en plan for værdiskabelse og en langsigtet køreplan for virksomheden. Vi gør det klart, at det er ledelsens ansvar at gennemføre planerne. Adelis bidrager ved bestyrelsesarbejde og deltagelse i specifikke projekter.

Adelis er en kapitalstærk og erfaren ejer, som kan bidrage med såvel finansielle ressourcer som industrielle kompetencer for at udvikle et selskab på den optimale måde. Vi ser langsigtet på vores investeringer og stræber efter at finde den mest succesrige model for værdiskabelse i den enkelte situation.

Vores drivkraft er sunde værdier og principper. Iværksætterånd, kreativitet, integritet, ydmyghed og teamwork er en naturlig del af vores DNA, hvilket afspejles i vores samarbejde med de virksomheder, vi investerer i.

Vores investeringer foretages af de svenske aktieselskaber Adelis Equity Partners Fund I AB (SEK 3690 millioner) samt Adelis Equity Partners Fund II AB (EUR 600 millioner), begge under tilsyn af den svenske finansinspektion i henhold til loven om alternative investeringer (LAIF).  Hele Adelis’ struktur er en såkaldt onshore-løsning med svensk hjemsted. Virksomheden er ejet af nuværende og tidligere ansatte.

Vores samlede erfaring

Et solidt fundament

Vores team er sammensat med stort fokus på iværksætterkultur, teamwork, erfaringer og kreativitet. Vores medarbejdere har unikke og værdifulde erfaringer fra mange virksomhedssegmenter og har sammenlagt mere end 120 års erfaring med investeringer. Flere af os har desuden erfaring med at lede og opbygge succesrige investeringsvirksomheder fra bunden. I alt har vi foretaget 60 virksomhedsopkøb og været aktive i 60 bestyrelser. Ud over vores egne erfaringer, har vi adgang til et netværk af branchekyndige eksperter, som giver os yderligere dybde og bredde i vores arbejde med at udvikle virksomhederne.

Vores investorer

Bred og langsigtet investorbase

Vores investorer er primært pensionsfonde, livsforsikringsselskaber, fonde og stiftelser i Europa og Nordamerika. Hovedparten investerer direkte i Adelis, andre indirekte via såkaldte fund-of-funds. En sjettedel af Adelis’ kapital kommer fra nordiske investorer, hovedsageligt pensionsfonde og livsforsikringsselskaber.