Vi er Adelis Equity Partners

En aktiv partner for bedriftsledelser og eiere
Gruppbild Adelis

Adelis Equity Partners ble startet i 2012 med mål om å bli det ledende aktive eierfondet med fokus på investeringer i mellomstore selskaper i Norden. Som eiere er vi kunnskapsrike, målrettet, åpne og tar hensyn til de forutsetningene som finnes i selskapene vi investerer i. Navnet vårt stammer fra de latinske ordene audax (modig) og fidelis (tro). I den germanske språkstammen kan det også bety edel. Navnet symboliserer holdningene våre og reflekteres i arbeidet vårt. 

Adelis Equity Partners i korte trekk:

  • 19 ansatte
  • Nordisk investeringsmandat
  • Base i Stockholm og kontorer i København
  • Investerer i mellomstore selskaper
  • Bredt bransjefokus
  • EUR 1 milliard under forvaltning

Adelis som eier

Slik jobber vi

Vi sikrer at det finnes et tydelig interessefelleskap mellom selskapets ledelse, styre og eiere. Sammen med ledelsen og styret utarbeider vi en plan for verdiskapning og en langsiktig forretningsplan for selskapet. Ledelsen gis fullt operativt ansvar for å gjennomføre planen – Adelis bidrar gjennom styrearbeid og deltakelse i spesifikke prosjekter.

Adelis er en kapitalsterk og erfaren eier, som kan bidra med både finansielle ressurser og industriell kompetanse for å utvikle et selskap på best mulig måte. Vi tenker langsiktig når det kommer til investeringene våre, og vi jobber for å finne den optimale modellen for verdiskapning i hver enkelt situasjon.

Drivkraften vår er sunne verdier og prinsipper. Entreprenørskap, kreativitet, integritet, ydmykhet og teamwork er en naturlig del av vårt DNA – og dette speiles i samarbeidet med selskapene vi investerer i.

Investeringene våre gjøres av det svenske aksjeselskapet Adelis Equity Partners Fund I AB (SEK 3690 millioner) samt Adelis Equity Partners Fund II AB (EUR 600 millioner), begge under tilsyn av den svenske Finansinspektionen i henhold til loven om alternative investeringsfonder (LAIF).  Hele Adelis struktur er en såkalt onshore-løsning med ren svensk holdingstruktur. Selskapet eies av nåværende og tidligere ansatte.

Våre erfaringer

Et solid fundament

Teamet vårt ble satt sammen med et sterkt fokus på entreprenørskap, teamwork, erfaring og kreativitet. Medarbeiderne våre har med seg unike og verdifulle erfaringer fra flere ulike bransjer, og har til sammen mer enn 120 års erfaring med investeringer. Flere av oss har dessuten erfaring med å lede og bygge opp suksessrike investeringsselskaper fra bunnen av. Totalt har vi gjennomført over 60 selskapskjøp og vært aktive i over 60 styrer. I tillegg til våre egne erfaringer, har vi tilgang til et nettverk av industrielle rådgivere innenfor ulike bransjer, som gir oss større dybde og bredde i arbeidet vårt med å utvikle selskapene vi eier.

Våre investorer

Bred og langsiktig investorbase

Våre investorer er hovedsakelig pensjonsfond, livsforsikringsselskap og stiftelser i Europa og Nord-Amerika. Flesteparten investerer direkte i Adelis, mens andre investerer indirekte gjennom såkalte fund-of-funds. En sjettedel av Adelis’ kapital kommer fra nordiske investorer, primært pensjonsfond og livsforsikringsselskaper.