Vi är Adelis Equity Partners

En aktiv partner för företagsledningar och ägare
Gruppbild Adelis

Adelis Equity Partners grundades 2012 med målet att bli det ledande riskkapitalbolaget med fokus på investeringar i medelstora företag i Norden. Som ägare är vi kunniga, aktiva, transparenta och lyhörda inför de specifika förutsättningarna som finns i de verksamheter vi investerar i. Vårt namn härstammar från latinets audax (djärv) och fidelis (trogen, pålitlig). I den germanska språkstammen kan det också betyda ädel. Namnet symboliserar vårt synsätt och reflekteras i vårt arbete.

Adelis Equity Partners i korta drag:

  • 19 medarbetare
  • Nordiskt investeringsmandat
  • Stockholmsbaserat med kontor även i Köpenhamn
  • Investerar i medelstora bolag
  • Brett branschfokus
  • SEK 10 miljarder under förvaltning

Adelis som ägare

Så här arbetar vi

Vi säkerställer att det finns en tydlig intressegemenskap mellan bolagets ledning, styrelse och ägare. Tillsammans med ledning och styrelse arbetar vi fram en plan för värdeskapande och en långsiktig road map för bolaget. Vi är tydliga med att det är ledningens ansvar att genomföra planerna. Adelis bidrar genom styrelsearbete och deltagande i specifika projekt.

Adelis är en kapitalstark och erfaren ägare som kan bidra med såväl finansiella resurser som industriell kompetens för att utveckla ett bolag på ett optimalt sätt. Vi ser långsiktigt på våra investeringar och strävar efter att hitta den mest framgångsrika modellen för värdeskapande i varje situation.

Vi drivs av sunda värderingar och principer. Entreprenörskap, kreativitet, integritet, ödmjukhet och lagarbete är en självklar del av vårt DNA och reflekteras i vårt samarbete med de bolag vi investerar i.

Våra investeringar görs av de svenska aktiebolagen Adelis Equity Partners Fund I AB (SEK 3690 miljoner) samt Adelis Equity Partners Fund II AB (EUR 600 miljoner), vilka båda är under tillsyn av Finansinspektionen i enlighet med Lagen om Alternativa Investeringsfonder (LAIF). Hela Adelis struktur är en så kallad onshore lösning med svensk hemvist. Bolaget ägs av nuvarande och tidigare anställda.

Vår samlade erfarenhet

En solid grund

Vårt team skapades med ett starkt fokus på entreprenörskap, lagarbete, erfarenhet och kreativitet. Våra medarbetare har med sig unika och värdefulla erfarenheter från ett stort antal företagssegment och har sammantaget mer än 120 års erfarenhet av företagsförvärv. Flera av oss har dessutom erfarenhet av att leda och bygga upp framgångsrika investeringsverksamheter från grunden. Totalt har vi gjort över 60 företagsförvärv och varit aktiva i 60 bolagsstyrelser. Utöver vår egen erfarenhet har vi tillgång till ett nätverk av branschkunniga experter som ger oss ytterligare djup och bredd i vårt arbete med att utveckla bolagen.

Våra investerare

Bred och långsiktig investerarbas

Våra investerare utgörs huvudsakligen av pensionsfonder, livförsäkringsbolag och stiftelser i Europa och Nordamerika. Merparten investerar direkt i Adelis, andra indirekt via så kallade fund-of-funds. En sjättedel av Adelis kapital kommer från nordiska investerare, huvudsakligen pensionsfonder och livförsäkringsbolag.