Me olemme Adelis Equity Partners

Yritysten johdon ja omistajien aktiivinen arvonluonnin partneri
Gruppbild Adelis

Adelis Equity Partners perustettiin vuonna 2012 päämääränä nouseminen johtavaksi Pohjoismaisiin keskisuuriin yrityksiin keskittyväksi pääomasijoitusyhtiöksi. Omistajina olemme asiantuntevia ja aktiivisia. Pyrimme avoimuuteen ja kunnioitamme niiden yritysten erityispiirteitä, joihin sijoitamme. Nimemme tulee latinankielisistä sanoista ”rohkea” (audax) ja ”uskollinen” (fidelis), mutta se tarkoittaa myös jaloa germaanisissa kielissä. Nimi symboloi lähestymistapaamme ja heijastuu työssämme.

Adelis Equity Partners lyhyesti

  • Tiimiin kuuluu 19 henkilöä
  • Fokusoitunut Pohjoismaihin
  • Pääasiallinen sijainti Tukholmassa, toimisto myös Kööpenhaminassa
  • Keskittyy keskisuuriin yrityksiin
  • Laaja toimialafokus
  • Pääoma 1 miljardi

Adelis omistajana

Miten me toimimme

Me takaamme intressien yhdenmukaisuuden yhtiön johdon, hallituksen sekä omistajien välillä. Yhdessä johdon sekä hallituksen kanssa kehitämme yritykselle pitkän aikavälin suunnitelman. Suunnitelman toteuttaminen on pääasiallisesti johdon tehtävä. Adelis tukee johtoa hallitustyön kautta sekä osallistumalla tiettyihin projekteihin.

Adelis on vahvasti pääomitettu ja kokenut omistaja, joka kykenee tarjoamaan taloudellisia resursseja sekä tarvittavaa asiantuntemusta yritysten optimaaliseen kehittämiseen. Sijoitamme pitkäjänteisesti ja pyrimme löytämään jokaiseen tilanteeseen sopivimman arvonluontimallin.

Meitä ajavat terveet arvot ja periaatteet. Yrittäjyys, luovuus, rehellisyys, nöyryys ja tiimityöskentely ovat luonnollinen osa toimintatapaamme ja ne heijastuvat myös yhteistyössämme niiden yritysten kanssa, joihin sijoitamme.

Sijoituksemme tekee ruotsalaiset osakeyhtiöt Adelis Equity Partners Fund I AB (SEK 3690 miljoonaa) ja Adelis Equity Partners Fund II AB (EUR 600 miljoonaa), jotka ovat molemmat vaihtoehtorahastojen hoitajien lain alla (AIFMD). Koko Adeliksen struktuuri on n.s. “onshore” Ruotsi kotipaikkanaan. Yhtiön omistaa tämänhetkiset ja aikaisemmat työntekijät.

Kollektiivinen kokemuksemme

Vankka perusta

Adelis-tiimi rakennettiin keskittyen voimakkaasti yrittäjyyteen, tiimityöhön, kokemukseen ja luovuuteen. Tiimimme jäsenet tuovat yhteen ainutlaatuisia ja arvokkaita kokemuksia monilta eri toimialoilta ja yhteensä meillä on yli 120 vuoden kokemus sijoittajina. Lisäksi monet tiimimme jäsenistä ovat toimineet merkittävissä rooleissa menestyksekkäiden sijoitusyhtiöiden rakentamisessa. Olemme yhteensä olleet mukana yli 60 yritysostossa ja toimineet 60 yhtiön hallituksessa. Oman kokemuspohjamme lisäksi meillä on käytettävissämme eri alojen asiantuntijoista
koostuva verkosto, joka tukee meitä omistamiemme yhtiöiden kehittämisessä.

Sijoittajamme

Laaja ja pitkäjänteinen ryhmä sijoittajia

Meidän rahastoihin on sijoittanut eläkerahastoja, henkivakuutusyhtiöitä ja säätiöitä Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Kuudesosa Adeliksen hallinnoimista pääomista tulee pohjoismaisilta sijoittajilta, pääasiassa eläkerahastoilta ja henkivakuutusyhtiöiltä.