Joel Russ

Investeringsteamet

Joel var tidligere partner i det amerikanske eierfonden Audax. Mellom 2000–2010 var han involvert i over 17 investeringer. Joel bidro til å gjøre Audax til en ettertraktet finansiell partner for små- og mellomstore amerikanske selskaper – og til å gjøre Audax til et av verdens mest aktive eierfond. Joel har også vært adm.dir. for tre mindre bedrifter, arbeidet i investeringsbank med fokus på teknologisektoren og i et venturekapitalfond innenfor teknologi.

Joel har erfaring fra 27 selskapskjøp og mer enn 75 tilleggsoppkjøp. Han har vært styremedlem i 26 selskaper, og i dag sitter han i styret til Kanari, Axentia, Valtti, Hantverksdata, Generaxion og Nordentic. Han har også varit styrelsemedlem i IT Relation, Logent and AddPro.

Utdannelse:
BSc, Babson College, Boston