Jacob Frandsen

Investeringsteamet

Jacob kommer närmast från KRIKBI A/S – investment- och holdingbolaget bakom LEGO. Jacob arbetade dessförinnan på investmentbanken FIH i Köpenhamn.

Jacob har erfarenhet av styrelsearbete i Minimax-Vikingand och är för närvarande styrelseledamot i Generaxion.

Utbildning:
Kandidatexamen i ekonomi, Århus Universitet